Translate

zondag 23 september 2018

Als we God kwijt zijn, is het niet God die kwijt is (Onbekende auteur)
Zou U hier iets over willen zeggen?

En zo is het.
Altijd is deze mens dan verloren, oh niet in de ogen van God maar in hun eigen gedachten- en gevoelsleven.
God koestert deze mensen nog meer dan Het de gelovigen koestert. Waarom?

Omdat ze hun hoop op de eeuwigheid verloren hebben.
Omdat ze geen troost zoeken waar die gevonden kan worden.
Omdat ze eenzaam zijn en waanideeën koesteren over de zinloosheid van het leven. Omdat ze geen perspectief hebben.
Omdat ze de altijd aanwezige geestelijke hulp niet zien en erkennen.
Omdat ze verloren zijn voor zichzelf in een willekeurige koude kosmos waar de dood het einde lijkt.

En ze weten niet.

Dat ze leven in een wereld van perspectief en hoop.
Dat ze gedragen worden door God Zelve.
Dat ze geliefd worden in hun totale zijn.
Dat ze gezien worden in hun vermeende geheimen.
Dat ze niet alleen zijn in een koude kosmos, maar leven in een wereld van liefde.
Dat ze hoop zouden moeten hebben vanwege de oneindige schone wereld die op hen wacht.

En ze zullen ervaren

Dat ze na hun overlijden verbijsterd zullen zijn, zonder uitzondering, over hun dwaasheid en onwetendheid op aarde.
Dat ze zich zullen schamen voor hun halsstarrigheid.
Dat dit ongeloof hen wel veel geleerd heeft over eenzaamheid en verdriet en isolement.
Dat ze worden geconfronteerd met een God Die alles vergeeft, alles rechtzet, alles goedmaakt en alles heelt.

Zij zijn gezegend in hun onwetendheid.

Wees jullie allen gezegend

Nr. 434

zondag 16 september 2018

Stop nooit met te geloven in wonderen, want wonderen gebeuren elke dag (Hopeloos verloren, 11)
Mijn God, ik heb laatst ook een wonder meegemaakt. Het lijkt klein maar voor mij was het belangrijk. Ik maakte me een beetje zorgen over een rekening die ik plotseling moest betalen en dacht van wie kan ik even het geld lenen? Toen belde een goede oude vriendin mij en zei dat ze me een geldbedrag wilde geven zomaar, omdat ze aan mij dacht en het geld makkelijk kon missen. En het was precies het bedrag dat ik nodig had. Het is niet alleen een geld dingetje, maar ik voelde ineens zo intens dat wij niet alleen staan en dat de geestelijke wereld, als dat mag en kan, gelijk iets regelt waardoor wij geholpen worden.
Zou U hier iets over willen zeggen?

Mijn zoon, één van Mijn favoriete onderwerpen.

De geestelijke wereld is oprecht verheugd als een mens door Ons geholpen wordt en de hulp als zodanig herkent en weet dat er een wonder is geschied. Want een wonder is niets anders dan hulp vanuit de geestelijke wereld volgens inzichten en verbanden die jullie niet kunnen zien en begrijpen.

Want hoe werkt dat dan?

Jij hebt een financieel probleem, en een vriendin van jou met geld krijgt de ingeving om jou te bellen en jou exact dat bedrag te schenken dat jij nodig hebt?

Weten Wij niet alles?
Kunnen Wij niet alles?
Zien wij niet alles?
Begrijpen wij niet alles?
Helpen Wij niet altijd?
Steunen Wij niet altijd?
Werken Wij niet altijd mee met de mens en zijn lot? 
Meer valt er niet over te zeggen.

Behalve nog twee dingen.

Als een mens moeilijkheden heeft en hij lijkt niet geholpen te worden, klopt dat niet. De geestelijke wereld helpt altijd, maar niet altijd zichtbaar, niet altijd duidelijk voor de mens en soms is juist het probleem wat voorligt wat Onze hulp moet zijn.

En het andere ding is dit, God kan van 1+1 niet 3 maken. De evolutionaire wereld kent haar eigen weg en haar eigen problemen en rampen. Maar weet dit. Met name als de mens een evolutionaire ramp overkomt die niet bedoeld is en niet past in zijn lot. En dus gewoon een geval van pech heeft en zich bevindt op de verkeerde plek en in de verkeerde tijd. Dan werkt de geestelijke wereld harder dan ooit met hulp en met wonderen, ook al lijkt dat van niet.

Wonderen geschieden elke dag.

Wees jullie allen gezegend
 
Nr. 433

zaterdag 1 september 2018

Je hoeft het niet allemaal op een rijtje te hebben om verder te kunnen (Hopeloos verloren, 10)
Zou U hier* iets over willen zeggen?

Dit gaat  over onzekerheid maar vooral over vertrouwen en loslaten.
Oh mens, met jouw verlammende angsten, jouw overmatig vertrouwen op jouw eigen denken, jouw behoefte om alles in controle te houden.
Alsof het leven daar op zit te wachten.
Het volle rijke dynamische leven heeft de kleine hersenen van de mens niet nodig om door te gaan.

En de mens, hoe heerlijk kan het zijn om een onzekere toekomst in te gaan. Om  verboden stappen te maken. Om niet te weten wat de dag van morgen brengen zal. Zo vaak valt het mee. Zo vaak komt er vanzelf iemand op je pad om je verder te helpen. Zo vaak krijg je ingevingen ter plekke waardoor je weet wat je moet doen. En zo vaak verlopen de dingen anders dan je had gepland.

Laat los, vertrouw, stap met open vizier de toekomst in.
En laat God, laat het leven, laat de dag zelf de weg wijzen.

Wees jullie allen gezegend

Nr. 432 


 

maandag 20 augustus 2018

Al die negatieve emoties ook!


Mijn God, ik ben de laatste dagen door een combinatie van slecht weer, drukte op mijn werk en veel mensen met moeilijkheden om me heen een beetje aan het zompen. Daar bedoel ik mee, dat ik aan het zwelgen ben in al mijn negatieve emoties, dat ik er mee aan het worstelen ben en er eigenlijk gewoon van af wil. Ik wil een eenvoudig en onschuldig en probleemloos leven. Klaar. En zo ging ik op zoek naar een lijstje dat ik ergens had liggen van alle negatieve emoties die een mens zoal in de loop van zijn leven kan ervaren.

Ik noem ze maar even op:
“angst, weerstand, twijfel, paniek , woede,  irritatie,  zorgen maken,  begeerte, onrust, eenzaamheid,  agressie,  doelloosheid, moedeloosheid, trots,  superioriteit,  inferioriteit, onzekerheid,  teleurstelling,  passiviteit,  luiheid,  onverschilligheid,  verveling,  depressie,  wispelturigheid,  liegen,  loslippigheid,  vraatzucht,  hebzucht,  vermoeidheid,  jaloezie, etc. “.

Aanleiding is eigenlijk een gesprek onder de douche dat ik met U had waarbij U heel helder  te kennen gaf, dat ik nog steeds één groot levensprobleem op te lossen had , alle anderen waren secundair en niet belangrijk. Namelijk liefdevol omgaan met mijn negatieve emoties. Pas als ik die verwelkomde, en koesterde en accepteerde en begreep, zou ik een volgende geestelijke stap maken. Pas als ik voelde dat ze recht hadden van bestaan, dat ze me wat te zeggen hadden. Want ze waren informatiedragers voor het leven. Ik worstelde onnodig met ze en onderdrukte ze daardoor. En zo werden ze noodgedwongen groter en zouden ze alleen maar leiden tot bij voorbeeld uitvergroting, of in “de ondergrondse” verder leiden tot psychosomatiek als oorpijn, spierpijn, verkoudheden en noem maar op.
Nou ik ga het maar weer proberen, en toen zei ik natuurlijk tegen U : “oh Mijn God, wat ben ik toch hardleers, U heeft natuurlijk gelijk”.
Zou U hier iets over willen zeggen?

Mijn zoon, we zijn gewoon vier jaar verder, eerder legden we Samen een mooi verband met hoe je omgaat met het weer in Nederland. Of je nu hitte hebt, of storm, harde regen of koude, alles is goed, alles heeft zijn waarde, alles is nuttig of is er gewoon en mag jouw plezier in het leven niet drukken.

Je hebt je toen voorgenomen dat te proberen met jouw negatieve emoties en inmiddels echt geoefend. Je bent liefdevoller geworden, je bent rustiger geworden, je bent stiller geworden van binnen, je bent opener geworden, je accepteert alles meer dan vroeger.
Ga daar maar rustig mee door. En denk niet dat je omdat je het even heel zwaar hebt met alles, dat dan alles voor niets was, dat je niets geleerd hebt. Dat is niet waar en het zijn slechts waangedachten van jouw ego. Ga maar gewoon verder, haal nog eens diep adem, herinner je nog eens alles goed wat je hebt bereikt, lees die blogs nog eens.

En ga vrolijk verder met het liefdevol bejegenen van jouw negatieve emoties.
En op dat laatste wil Ik nog graag ingaan: in Onze ogen zijn negatieve emoties niet negatief. Wij zien de grote waarde, wat ze te bieden hebben, hoe belangrijk ze zijn, hoe ze kunnen veranderen, wat een informatiedragers ze zijn. Wij voeden ze dikwijls als jullie bidden om verlichting van ze, omdat ze jullie regelmatig nauwkeurig daarheen brengen waar jullie heen moeten, door de rijstebrijberg naar het licht.
Verwelkom ze, accepteer ze, koester ze, ga met ze praten, dan lossen ze vaak sneller op dan wanneer jullie er mee worstelen.

Wees jullie allen gezegend

Nr. 431

zondag 5 augustus 2018

Alleen het hart kan ons nog reddenSoms moet je ophouden met zoveel te denken en gewoon daarheen gaan waar jouw hart jouw brengt (Hopeloos verloren 9)

Mijn God, zou U hier op in willen gaan?

Mijn zoon, verwijs ook maar naar de andere blogs die hier over gaan, hoewel Ik graag belangrijke zaken herhaal. Zie  http://watchthegod.blogspot.com/2013/01/god-verblijft-in-ons-hart-god-is.html
Want het kan niet dikwijls genoeg gezegd worden. God zetelt in het hart. In het hart doet de heer van de liefde zijn werk. Het hart helpt de mens verder met zijn levenskeuzes. Het hartchakra is de ontmoetingsplek van de onderste drie chakra’s (materie, begeerte en emotie) en de bovenste drie (wil, intuïtie en wijsheid). Wie niet luistert naar zijn hart, betreedt de vele dramatische en pijnlijke omwegen des levens.

Eén nieuw aspect benoem Ik nu.
Het hart gaat de wereld redden. De huidige mensensamenleving rent naar de afgrond van vernietiging van haar basis, naar vervuiling van haar eigen nest, naar overbevolking zonder toekomst en naar grootschalige verkrachting van moeder natuur. Alles is al lang in gang gezet ter correctie, en veel leed zal de mensheid nog over zich afroepen. In deze hele gang van zaken kan alleen nog het hart de ontwikkelingen bijsturen, verzachten en eerder afbuigen naar de positieve kant.

Het hart voor de medemens.
Het hart voor de natuur.
Het hart voor de omgeving.
Het hart voor moeder aarde.
Het hart voor het lichaam.
Het hart voor de eenvoud.
Het hart voor elkaar.
Het hart voor zichzelf.
Het hart voor de geestelijke wereld.
Het hart voor God.

Wees jullie allen gezegend

Nr. 430
 

zondag 22 juli 2018

Listen and silent are spelled with the same letters (Hopeloos verloren, 8)
When you feel lost in life, remember to pay attention to what you hear in the silence. Quiet your inner world, and you’ll find exactly what you need.

Zou U hier iets over willen zeggen?

Mijn zoon, op zich is het waar, dat wanneer je de eindeloze brei aan gedachten en gevoelens laat stromen, en er tussen kijkt, zoals tussen de wolken naar de blauwe lucht, dat een mens dan zijn innerlijke wereld tot rust brengt. Dit citaat suggereert dus dat luisteren, echt luisteren kan leiden tot stilte. Maar voor de rest is de bijgezochte afbeelding een gekunsteld taaldingetje, en niet zo interessant om op in te gaan.

Wees jullie allen gezegend

Nr. 429

dinsdag 10 juli 2018

Atheïsme in deze tijd
Ik maakte dit weekend weer mee dat ik omging met mensen die gewoon helemaal niet bezig zijn met het geloof. Maximaal gaan ze hardlopen op zondagochtend en hebben ze het over de prijs van de bluetooth speaker van dit en dat merk. Alles best, ik kijk niet in hun ziel, misschien hebben ze een groter hart dan ik en zijn ze ook nog meer bezig met geloof dan ik vermoed, maar ik merk er niet veel van. En de kinderen van zo’n gezin, Mijn God, zelfs een jongetje van twaalf zegt tegen mij  “nee God bestaat niet, dat is echt een sprookje”.

Na dit weekend ging ik op zondagavond naar een bijzondere viering in een kerk, het maakt verder niet uit welke kerk en waar, en ik heb gewoon zitten huilen. Omdat ik de toegang tot de hemel voelde in die kerk, ik voelde devote sfeer van heiligheid, de aanwezigheid van deemoed en stilte en omdat iedereen bezig was met God, daar tezamen. Ik had het zo gemist, ik had het zo vreselijk gemist. En ik besefte in die kerkdienst dat ik had geleden onder de aanblik van jonge mensen die verpest worden en materialistisch opgroeien.

Ze checken Spotify clips met rappers erop die mij net te vaak “bitch en what the fuck” bezigen en ik besefte dat deze jonge ontvankelijke aardige kinderen eigenlijk goddeloos opgroeien. Daarom moest ik wenen s `avonds in die kerk, om hun gebrek aan zegeningen, die ik zelf wèl mocht ervaren. En mijn vraag aan U is, Mijn God, zie ik het wel goed, want U heeft in de blogs genoeg benadrukt dat ook mensen zonder geloof na de dood mooi verder gaan namelijk wanneer ze het leven of de  kunst of  de wetenschap hadden gediend met hun hart of hun hoofd?
Maar ze ontkennen Uw bestaan!

Mijn zoon, laten we maar kort en krachtig stellen: ze ontkennen Mij, ze ontkennen God, ze ontkennen het bestaan van de geestelijke wereld, ze leven in onwaarheid. En die prijs zullen ze betalen, zoals elke prijs betaald wordt, elke prijs.
En je hebt goed waargenomen dat veel kinderen in de rijke landen opgroeien in materialisme, en die prijs wordt altijd betaald, vroeg of laat.
En je hebt goed gezien dat veel kinderen in het rijke westen opgroeien in ongeloof, en die prijs zal ook betaald worden, vroeg of laat.

Want God bestaat, en de ziel die ervaart hoe “haar persoonlijkheid op aarde” het bestaan van God ontkent, lijdt zeer, omdat haar persoonlijkheid in onwaarheid leeft. En de prijs van onwaarheid is onwetendheid, en de prijs van onwetendheid is lijden, en de prijs van lijden is het verkrijgen van leerzame ervaringen door dit leed en dan komt er inzicht en dan leeft men weer in wijsheid, dus vroeg of laat komt het alles goed.

En wees gerust, Mijn zoon, je maakt je zorgen, maar weet dat God jouw zorgen draagt, niet jij, en weet dat God de gevolgen bewerkstelligt en dat alles uiteindelijk goed komt, vroeg of laat. Dus laat het los, en geniet van de zegeningen van jouw geloof en bid voor  ze, al die atheïsten. Bid nog meer dan je nu doet. Dat is heilzamer dan er ongelukkig over zijn.
Wees gerust en bid.

Wees jullie allen gezegend

Nr. 428