Translate

zaterdag 3 november 2018

When nothing goes right…..go left (Diepgaande gezegden, 3)
Mijn God, zou U hier op in willen gaan?

Wanneer het niet goed gaat in het leven is een begrijpelijke reactie om te vluchten in troostrijke verslavingen of om te zwelgen in de negatieve gevoelens die men heeft. Dat doen de mensen aan het begin van hun ontwikkelingsweg.
Wijze mensen, die wat verder zijn, doen niets en ondergaan alles en wachten tot er betere tijden aanbreken.

Er zijn situaties waar een vierde weg een mooi alternatief kan bieden.
Dat is namelijk iets heel anders gaan doen.

Uit je oude patroon stappen, iets heel nieuws uitproberen, stoppen met slachtoffer te zijn en het leven laten zien dat je niet klein te krijgen bent, onvermoede krachten tonen, kortom eens iets heel ander uitproberen. Het kan helpen.

En degenen die dat proberen, laten sowieso aan God zien dat ze wil hebben, geen slachtoffer willen zijn, hoop hebben en dan wordt men extra geholpen. Wij houden zeer van zwakke broeders en accepteren volkomen iemands ontwikkelingsniveau, maar waarderen evenzeer de sterke medemens, die de vierde weg probeert. Het zal hem/haar veel brengen. Het is verder niet van belang hier wie het hoogste ontwikkelingsniveau heeft, deze mens of de wijze mens.

Wees jullie allen gezegend

 Nr. 437

zaterdag 20 oktober 2018

Sommige mensen verliezen diamanten terwijl ze op zoek zijn naar stenen (Diepgaande gezegden, 2)
Mijn God, ik vraag U om hier op in te gaan, maar ik heb zo’n vermoeden, dat het antwoord verrassend zal zijn.

Mijn zoon, en zo zal het zijn, verrassend.
Niet sommige mensen verliezen diamanten terwijl ze op zoek zijn naar stenen, ALLE mensen. Alle mensen raken verloren in hun wanen en hun verkeerd gerichte wil, oh zeker niet altijd, maar wel heel regelmatig. Alle mensen verliezen diamanten, terwijl ze op zoek zijn naar stenen, denkend dat het diamanten zijn en later ontdekkend dat het stenen waren en dat ze al zoekend hun diamanten hebben verloren.

Arme mens, arme Don Quichotte, arme onwetende dolende dwaze naïeveling die de mens is. Maar er komen op zijn pad ook zoveel verleidingen en mooie en aantrekkelijke zaken, Wij begrijpen hoe alles gaat. Wij begrijpen de zoekende mens. Wij begrijpen hoe en waarom hij zich verliest in zijn verlangens. Wij begrijpen alles, altijd en bekijken de mens met de grootst mogelijke liefde, met een liefde en verdraagzaamheid en wijsheid en mildheid waar de mens geen benul van heeft hoe groot die is.

Hoe kan het ook anders? God de Schepper en Diens kleine voormalige aap, klein onnozel schepsel. Kleine mens die door zijn diamanten te verliezen en teleurgesteld te raken in zijn stenen die hij hield voor diamanten leert en afleert en zich overgeeft aan inzicht en wijsheid en een God wordt.

Alle mensen leren in het leven de diamanten van het leven te waarderen en leren zich niet te vereenzelvigen met hun stenen, die ze aanzagen voor diamanten en leren vooral het onderscheid te maken.
De mens is gezegend in deze zoektocht.

Wees jullie allen gezegend

Nr. 436

zaterdag 6 oktober 2018

Een wijze houding (Diepgaande gezegden, 1)
Twee zaken bepalen wie je bent. Jouw geduld als je niets hebt, en jouw houding als je alles bezit

Zou U hier op in willen gaan?

Mijn zoon, wat staat internet toch vol met diepgaande gezegden. Je googelt altijd mooie gezegden of wijze of inspirerende gezegden. Vandaag heb ik je het inzicht gegeven om diepgaande gezegden te googlen, en kijk eens even, je hebt zo tien gezegden opgeduikeld waar we mee verder kunnen, we hebben gelijk weer tien blogs te gaan. Mijn zoon, We zullen zo de komende maanden ons handen vol hebben.

Terug naar dit gezegde.

In de uitersten van het leven wordt zichtbaar wat een mens heeft opgebouwd.

Wanneer het leven de mens alles uit zijn handen heeft geslagen wordt zichtbaar wat de mens aan incasseringsvermogen, aan wijsheid, aan innerlijke kracht heeft opgebouwd. En met name het geduld dat deze mens opbrengt als het leven hem alles ontnomen heeft toont zijn grootsheid, zijn innerlijke kracht, zijn geestelijke rijkdom. Als hij alles heeft, tsja, en het gaat hem voor de wind, dan kan hij makkelijk rustig, ontspannen, ruimhartig zijn. Als alles hem ontnomen is, en hij betoont geduld en raakt niet in paniek, dan kan de wereld aan hem zien, wat God al weet, hoe groots deze mens is.

En als hij alles heeft, en deze mens heeft een houding van “dat heb ik alles verworven, dat heb ik dankzij mijn talenten en harde werken en wil voor elkaar” dan is dat een andere houding dan iemand die zegt “ach ik heb alleen maar geluk gehad, en alles aangereikt gekregen, een ander die hetzelfde probeerde had minder geluk, en ik wel, ik ben er dankbaar om, ik heb mijn talenten van het leven, van God gekregen, wie ben ik? Ik heb alleen maar de plicht om dit alles te delen met mijn medemens die minder geluk heeft gehad”.  De houding van deze mens is groots en wijs en getuigt van inzicht. Diegenen die prat gaat op zijn eigen talenten en denkt dat hij het verdiend heeft is een klein mens, die nog een lange weg  te gaan heeft op het pad van inzicht en wijsheid.

God bemint de laatste, zeker, maar koestert de eerste.

Wees jullie allen gezegend

Nr. 435

zondag 23 september 2018

Als we God kwijt zijn, is het niet God die kwijt is (Onbekende auteur)
Zou U hier iets over willen zeggen?

En zo is het.
Altijd is deze mens dan verloren, oh niet in de ogen van God maar in hun eigen gedachten- en gevoelsleven.
God koestert deze mensen nog meer dan Het de gelovigen koestert. Waarom?

Omdat ze hun hoop op de eeuwigheid verloren hebben.
Omdat ze geen troost zoeken waar die gevonden kan worden.
Omdat ze eenzaam zijn en waanideeën koesteren over de zinloosheid van het leven. Omdat ze geen perspectief hebben.
Omdat ze de altijd aanwezige geestelijke hulp niet zien en erkennen.
Omdat ze verloren zijn voor zichzelf in een willekeurige koude kosmos waar de dood het einde lijkt.

En ze weten niet.

Dat ze leven in een wereld van perspectief en hoop.
Dat ze gedragen worden door God Zelve.
Dat ze geliefd worden in hun totale zijn.
Dat ze gezien worden in hun vermeende geheimen.
Dat ze niet alleen zijn in een koude kosmos, maar leven in een wereld van liefde.
Dat ze hoop zouden moeten hebben vanwege de oneindige schone wereld die op hen wacht.

En ze zullen ervaren

Dat ze na hun overlijden verbijsterd zullen zijn, zonder uitzondering, over hun dwaasheid en onwetendheid op aarde.
Dat ze zich zullen schamen voor hun halsstarrigheid.
Dat dit ongeloof hen wel veel geleerd heeft over eenzaamheid en verdriet en isolement.
Dat ze worden geconfronteerd met een God Die alles vergeeft, alles rechtzet, alles goedmaakt en alles heelt.

Zij zijn gezegend in hun onwetendheid.

Wees jullie allen gezegend

Nr. 434

zondag 16 september 2018

Stop nooit met te geloven in wonderen, want wonderen gebeuren elke dag (Hopeloos verloren, 11)
Mijn God, ik heb laatst ook een wonder meegemaakt. Het lijkt klein maar voor mij was het belangrijk. Ik maakte me een beetje zorgen over een rekening die ik plotseling moest betalen en dacht van wie kan ik even het geld lenen? Toen belde een goede oude vriendin mij en zei dat ze me een geldbedrag wilde geven zomaar, omdat ze aan mij dacht en het geld makkelijk kon missen. En het was precies het bedrag dat ik nodig had. Het is niet alleen een geld dingetje, maar ik voelde ineens zo intens dat wij niet alleen staan en dat de geestelijke wereld, als dat mag en kan, gelijk iets regelt waardoor wij geholpen worden.
Zou U hier iets over willen zeggen?

Mijn zoon, één van Mijn favoriete onderwerpen.

De geestelijke wereld is oprecht verheugd als een mens door Ons geholpen wordt en de hulp als zodanig herkent en weet dat er een wonder is geschied. Want een wonder is niets anders dan hulp vanuit de geestelijke wereld volgens inzichten en verbanden die jullie niet kunnen zien en begrijpen.

Want hoe werkt dat dan?

Jij hebt een financieel probleem, en een vriendin van jou met geld krijgt de ingeving om jou te bellen en jou exact dat bedrag te schenken dat jij nodig hebt?

Weten Wij niet alles?
Kunnen Wij niet alles?
Zien wij niet alles?
Begrijpen wij niet alles?
Helpen Wij niet altijd?
Steunen Wij niet altijd?
Werken Wij niet altijd mee met de mens en zijn lot? 
Meer valt er niet over te zeggen.

Behalve nog twee dingen.

Als een mens moeilijkheden heeft en hij lijkt niet geholpen te worden, klopt dat niet. De geestelijke wereld helpt altijd, maar niet altijd zichtbaar, niet altijd duidelijk voor de mens en soms is juist het probleem wat voorligt wat Onze hulp moet zijn.

En het andere ding is dit, God kan van 1+1 niet 3 maken. De evolutionaire wereld kent haar eigen weg en haar eigen problemen en rampen. Maar weet dit. Met name als de mens een evolutionaire ramp overkomt die niet bedoeld is en niet past in zijn lot. En dus gewoon een geval van pech heeft en zich bevindt op de verkeerde plek en in de verkeerde tijd. Dan werkt de geestelijke wereld harder dan ooit met hulp en met wonderen, ook al lijkt dat van niet.

Wonderen geschieden elke dag.

Wees jullie allen gezegend
 
Nr. 433

zaterdag 1 september 2018

Je hoeft het niet allemaal op een rijtje te hebben om verder te kunnen (Hopeloos verloren, 10)
Zou U hier* iets over willen zeggen?

Dit gaat  over onzekerheid maar vooral over vertrouwen en loslaten.
Oh mens, met jouw verlammende angsten, jouw overmatig vertrouwen op jouw eigen denken, jouw behoefte om alles in controle te houden.
Alsof het leven daar op zit te wachten.
Het volle rijke dynamische leven heeft de kleine hersenen van de mens niet nodig om door te gaan.

En de mens, hoe heerlijk kan het zijn om een onzekere toekomst in te gaan. Om  verboden stappen te maken. Om niet te weten wat de dag van morgen brengen zal. Zo vaak valt het mee. Zo vaak komt er vanzelf iemand op je pad om je verder te helpen. Zo vaak krijg je ingevingen ter plekke waardoor je weet wat je moet doen. En zo vaak verlopen de dingen anders dan je had gepland.

Laat los, vertrouw, stap met open vizier de toekomst in.
En laat God, laat het leven, laat de dag zelf de weg wijzen.

Wees jullie allen gezegend

Nr. 432 


 

maandag 20 augustus 2018

Al die negatieve emoties ook!


Mijn God, ik ben de laatste dagen door een combinatie van slecht weer, drukte op mijn werk en veel mensen met moeilijkheden om me heen een beetje aan het zompen. Daar bedoel ik mee, dat ik aan het zwelgen ben in al mijn negatieve emoties, dat ik er mee aan het worstelen ben en er eigenlijk gewoon van af wil. Ik wil een eenvoudig en onschuldig en probleemloos leven. Klaar. En zo ging ik op zoek naar een lijstje dat ik ergens had liggen van alle negatieve emoties die een mens zoal in de loop van zijn leven kan ervaren.

Ik noem ze maar even op:
“angst, weerstand, twijfel, paniek , woede,  irritatie,  zorgen maken,  begeerte, onrust, eenzaamheid,  agressie,  doelloosheid, moedeloosheid, trots,  superioriteit,  inferioriteit, onzekerheid,  teleurstelling,  passiviteit,  luiheid,  onverschilligheid,  verveling,  depressie,  wispelturigheid,  liegen,  loslippigheid,  vraatzucht,  hebzucht,  vermoeidheid,  jaloezie, etc. “.

Aanleiding is eigenlijk een gesprek onder de douche dat ik met U had waarbij U heel helder  te kennen gaf, dat ik nog steeds één groot levensprobleem op te lossen had , alle anderen waren secundair en niet belangrijk. Namelijk liefdevol omgaan met mijn negatieve emoties. Pas als ik die verwelkomde, en koesterde en accepteerde en begreep, zou ik een volgende geestelijke stap maken. Pas als ik voelde dat ze recht hadden van bestaan, dat ze me wat te zeggen hadden. Want ze waren informatiedragers voor het leven. Ik worstelde onnodig met ze en onderdrukte ze daardoor. En zo werden ze noodgedwongen groter en zouden ze alleen maar leiden tot bij voorbeeld uitvergroting, of in “de ondergrondse” verder leiden tot psychosomatiek als oorpijn, spierpijn, verkoudheden en noem maar op.
Nou ik ga het maar weer proberen, en toen zei ik natuurlijk tegen U : “oh Mijn God, wat ben ik toch hardleers, U heeft natuurlijk gelijk”.
Zou U hier iets over willen zeggen?

Mijn zoon, we zijn gewoon vier jaar verder, eerder legden we Samen een mooi verband met hoe je omgaat met het weer in Nederland. Of je nu hitte hebt, of storm, harde regen of koude, alles is goed, alles heeft zijn waarde, alles is nuttig of is er gewoon en mag jouw plezier in het leven niet drukken.

Je hebt je toen voorgenomen dat te proberen met jouw negatieve emoties en inmiddels echt geoefend. Je bent liefdevoller geworden, je bent rustiger geworden, je bent stiller geworden van binnen, je bent opener geworden, je accepteert alles meer dan vroeger.
Ga daar maar rustig mee door. En denk niet dat je omdat je het even heel zwaar hebt met alles, dat dan alles voor niets was, dat je niets geleerd hebt. Dat is niet waar en het zijn slechts waangedachten van jouw ego. Ga maar gewoon verder, haal nog eens diep adem, herinner je nog eens alles goed wat je hebt bereikt, lees die blogs nog eens.

En ga vrolijk verder met het liefdevol bejegenen van jouw negatieve emoties.
En op dat laatste wil Ik nog graag ingaan: in Onze ogen zijn negatieve emoties niet negatief. Wij zien de grote waarde, wat ze te bieden hebben, hoe belangrijk ze zijn, hoe ze kunnen veranderen, wat een informatiedragers ze zijn. Wij voeden ze dikwijls als jullie bidden om verlichting van ze, omdat ze jullie regelmatig nauwkeurig daarheen brengen waar jullie heen moeten, door de rijstebrijberg naar het licht.
Verwelkom ze, accepteer ze, koester ze, ga met ze praten, dan lossen ze vaak sneller op dan wanneer jullie er mee worstelen.

Wees jullie allen gezegend

Nr. 431